Razem do zawodu to projekt kierowany do uczniów szkół zawodowych następujących typów:

– trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej

– czteroletniego technikum, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

– trzyletniej szkoły branżowej I stopnia

– dwuletniej szkoły branżowej II stopnia

– pięcioletniego technikum, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

 

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” zaplanowano szereg działań skierowanych do:

– uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,

– nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

Uczniowie mogą uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdują się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu

jest nawiązywanie trwałych relacji między szkołami zawodowymi, uczniami oraz pracodawcami 

w branżach kluczowych tj. :

ICT

TRANSPORT

ŚRODOWISKO

CHEMIA LEKKA

TURYSTYKA

BUDOWNICTWO

BPO/FINANSOWA

ENERGETYKA

RAZEM DO ZAWODU to projekt kierowany do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach ogólnego projektu Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku  pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020).

 

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” zaplanowano szereg działań skierowanych do:

– uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,

– nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

Uczniowie mogą uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdują się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

NAWIĄZYWANIE TRWAŁYCH RELACJI MIĘDZY SZKOŁAMI ZAWODOWYMI W BRANŻACH KLUCZOWYCH

ITC

TRANSPORT

ŚRODOWISKO

CHEMIA LEKKA

TURYSTYKA

BUDOWNICTWO

BPO/FINANSOWA

ENERGETYKA

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij