CELE KONKURSU

Zwiększenie motywacji do podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych.

Podniesienie przez uczniów szkół zawodowych wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych.

Nawiązywanie trwałej współpracy pomiędzy uczniami, przedsiębiorcami, szkołami a samorządem.

Nabycie umiejętności pracy projektowej i zespołowej. Zespoły składają się od 3 do 5 osób.

Konkurs zawodowy ma charakter regionalny tj. swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa pomorskiego i jest adresowany do uczniów pomorskich szkół zawodowych.

ETAPY KONKURSU

I etap nadesłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu.

 

II etap nadesłanie przez Szkołę Karty Projektu. 

 

III etap ocena przez Kapitułę Konkursową nadesłanych Kart Projektów. 

 

PROJEKTY, KTÓRE PRZEJDĄ OCENĘ FORMALNĄ I MERYTORYCZNĄ ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE
DO IV ETAPU KONKURSU.

IV etap obejmuje prezentację projektu przez zespół projektowy przed Komisją Konkursową. 

 

V etap uroczysta Gala Finałowa ,,Razem do zawodu” oraz wręczenie nagród.

 

PROMUJ SWÓJ ZAWÓD I ZDOBYWAJ NAGRODY

Nagrody dla każdego ucznia:

500zł – I miejsce ( max. 2 500zł na zespół)

300zł – II miejsce ( max. 1 500zł na zespół)

200zł – III miejsce ( max. 1 000zł na zepół)

Wyróżnienia:

5 wyróżnień – po 100zł

BRANŻOWA NAGRODA SPONSORSKA

PARTNERZY

KONKURSU

PRACODAWCY

UCZELNIE WYŻSZE

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

CELE KONKURSU

Zwiększenie motywacji do podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych.

Podniesienie przez uczniów szkół zawodowych wiedzy i umiejętności Podniesienie przez uczniów szkół zawodowych wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych.

Nawiązywanie trwałej współpracy pomiędzy uczniami, przedsiębiorcami, szkołami a samorządem.

Nabycie umiejętności pracy projektowej i zespołowej. Zespoły składają się od 3 do 5 osób.

Konkurs zawodowy na charakter regionalny, tj. swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa pomorskiego i jest adresowany do uczniów pomorskich szkół zawodowych.

ETAPY KONKURSU

I etap nadesłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu.

 

II etap nadesłanie przez Szkołę Karty Projektu. 

 

III etap ocena przez Kapitułę Konkursową nadesłanych Kart Projektów. 

 

PROJEKTY, KTÓRE PRZEJDĄ OCENĘ FORMALNĄ I MERYTORYCZNĄ ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE
DO IV ETAPU KONKURSU.

IV etap obejmuje prezentację projektu przez zespół projektowy przed Komisją Konkursową. 

 

V etap uroczysta Gala Finałowa ,,Razem do zawodu”

 

PROMUJ SWÓJ ZAWÓD I ZDOBYWAJ NAGRODY

Nagrody dla każdego ucznia:

500zł – I miejsce (2500zł na zespół)

300zł – II miejsce (1500zł na zespół)

200zł – III miejsce (1000zł na zepół)

Wyróżnienia

5 wyróżnień – 500zł

BRANŻOWA NAGRODA SPONSORSKA

PARTNERZY

KONKURSU

PRACODAWCY

UCZELNIE WYŻSZE

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU