Praktyki zawodowe i staże zawodowe stanowią ważną a zarazem integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego przez uczniów szkół zawodowych.

Dzięki udziałowi w praktyce zawodowej i stażu zawodowym uczniowie mogą sprawdzić użyteczność wiedzy i umiejętności zdobytych w toku kształcenia. 

Realizowane w ramach projektu praktyki zawodowe i staże zawodowe stanowią dodatkowy, wykraczający poza formę  praktycznej nauki zawodu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu, okres nabywania doświadczenia zawodowego u danego pracodawcy w wymiarze 150 godzin.

Celem praktyk zawodowych i staży zawodowych jest 

– zastosowanie i pogłębienie nabytej przez uczniów Szkół zawodowych wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

– podniesienie umiejętności uczniów Szkół zawodowych

– zdobycie przez uczniów umiejętności pożądanych przez Pracodawców/przedsiębiorców

– nawiązanie trwałej współpracy Szkół zawodowych z Pracodawcami/przedsiębiorcami

STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE TO

 MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PIERWSZEJ W ŻYCIU PRACY ZAWODOWEJ!

150  godzin praktyki zawodowej

900zł stypendium stażowe dla ucznia

ubezpieczenie NNW do kwoty 5000zł

zwrot kosztów dojazdu na praktykę/staż do 150zł

500zł wynagrodzenia dla Opiekuna ucznia

dodatkowe punkty do stypendium dla uczniów szkół zawodowych od Marszałka Woj. Pomorskiego

ZASADY REALIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Uczniowie realizują praktykę zawodową i staż zawodowy na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy szkołą zawodową, w której kształci się uczeń, pracodawcą  przyjmującym tego ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy oraz  Regionalną  Izbą Gospodarczą Pomorza będącą realizatorem praktyk zawodowych i staży zawodowych

Uczestnicy procesu realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Szkoła Zawodowa

Pracodawca

Odpowiedzialny za rekrutację uczniów, którzy będą objęci praktykami zawodowymi i stażami zawodowymi

Realizator praktyk zawodowych i staży zawodowych odpowiedzialny za:

– zawarcie pisemnej umowy pomiędzy stronami

– opracowanie dokumentacji tj. programów, regulaminów, dokumentacji rozliczeniowej projektu

– zorganizowanie i  monitoring praktyk zawodowych i staży zawodowych

– prowadzenie bieżącej dokumentacji z praktyk zawodowych i staży zawodowych

Odpowiedzialna za wytypowanie oraz zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego uczniów na praktykę zawodową i staż zawodowy

Odpowiedzialny za przyjęcie uczniów na praktykę zawodową i staż zawodowy oraz realizację zgodnie z programem praktyki zawodowej i stażu zawodowego

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij